Iblis Telah Di Laknat Oleh Allah

Iblis telah diusir oleh Allah SWT  kerana kesombongannya yang enggan sujud (hormat)
kepada Nabi Adam.Allah telah menyatakan dalam Al Quran seperti berikut:

Allah berfirman:Hai Iblis,apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu?".
Iblis menjawab:"Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau jadikan dia dari tanah liat yang 
kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya".Allah berfirman:"Kalau 
demikian,keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan 
adalah (satu makhluk yang) diusir."Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus-menerus hingga ke 
hari kiamat".(Al-Quran,Surah Al-Hijr Ayat 32-35) 

Gambar Hanya Untuk Sekadar Hiasan.

Lagi Pautan Menarik :