Allah Telah Menerima Taubat Nabi Adam

Walaupun Nabi Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah SWT,
tetapi Allah  Maha Pengampun dan Maha Penyayang serta telah menerima taubat  mereka.

Allah Telah Menyatakan Didalam Al Quran:
Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun
(Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani.Kami berfirman lagi: "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita".(Al-Quran,Surah Al-Baqarah Ayat 37-38)

Gambar Hanya Sekadar Hiasan